DĚKUJEME 
ZA VAŠÍ
POMOC
DĚKUJEME ZA VÍTR VE VLASECH 

VÍTE ŽE?

Je pro mentální vývoj dětí důležitá svoboda pohybu?

   

     

JAK TO JE PO NAROZENÍ?

MY LIDÉ JSME VYJÍMEČNÍ

Jsme jediní tvorové, kteří se rodí s nenaprogramovaným mozkem. Například kůň, hříbě, umí chodit hodinu po narození, ale nám lidem to trvá téměř celý rok. Tento stav je ve skutečnosti předností, zatímco zvířata se rodí přiravena na své přirozené prostředí a v jiném často nedokáží přežít, my se umíme adaptovat na prostředí kam jsme se narodili.

ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ

MOZEK JE BEZ INFORMACÍ

Ano, my lidé se lépe adaptujeme na prostředí ve kterém vyrůstáme, je to dáno tím, že se rodíme s nenaprogramovaným mozkem. Je to podobné, jako když si koupíte nový počítač. Nainstalujete si programy, které budete využívat a těmi co nepotřebujete nebudete přetěžovat paměť, Počítač bez programů je jenom bedna s velkým potenciálem. 
Náš mozek se učí z okolních podmětů, sbírá a analyzuje informace a tím vytváří synapse - nervové spoje. V dospělosti pak mozek pracuje na dvou úrovních, vědomé a nevědomé. Zatímco vědomá - logická se rozhoduje poměrně dlouho, tak nevědomá je impulsivní a vychází ze získaných zkušeností v dětství.

V DOSPĚLOSTI JIŽ NELZE MENTÁLNÍ VÝVOJ DOHNAT

   
       

   


      
   

ADAPTUJEME SE

NEZBYTNOST INTELEKTU

Jak již bylo řečeno, my lidé se adaptujeme do prostředí ve kterém vyrůstáme. Tímto prostředím je společenský systém, který na každého jedince klade vysoké požadavky. Základem lidského bytí je inteligence. Právě intelekt nám umožnil podmanit si svět a zároveň je určitým způsobem zavazující. Pokud jedinec nedosahuje společensky potřebných inteligenčních hodnot, zaostává a je okolím nevědomě odsunut na okraj společnosti.

JE NEZBYTNÉ PODPOŘIT MENTÁLNÍ VÝVOJ DĚTÍ

OTŘESNÁ ZKUŠENOST

V roce 1990, po pádu Ceausescovi vlády, bylo v sirotčincích Rumunska více než 100.000 dětí, byly v zamřížovaných postýlkách, neznaly mateřskou lásku a scházel jim fyzický dotyk. Tyto děti byly později adoptovány do celého světa, ale záhy bylo odhaleno strašlivé zjištění. Pokud děti bez rodičů, bez lásky a fyzického kontaktu takto živořili déle než dva roky, už nikdy nedohnaly mentální vývoj a v dospělosti dosáhovaly hodnot IQ 60 - 80 bodů.

              

DĚTI POTŘEBUJÍ

PRO ZDRAVÝ MENTÁLNÍ VÝVOJ

DO 2 LET VĚKU LÁSKU, PÉČI A FYZICKÝ KONTAKT
OD 18 MĚSÍCŮ OSVOJOVÁNÍ PROSTORU - SVOBODU POHYBU
A POZDĚJI KONTAKT S VRSTEVNÍKY - ZÍSKÁNÍ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

Ahoj, jmenuji se Jirka a sám jsem vyrůstal s handicapem, který mi způsoboval výrazná pohybová omezení. Z vlastních zkušeností vím, čím si děti s handicapem i jejich rodiny prochází a jak je svoboda pohybu důležitá.
Mám upřímnou radost pokáždé, když společně pomůžeme handicapovanému dítěti.

+420 725 887 340         jirka@cernikone.cz

VÍTR VE VLASECH je projekt neziskové organizace Černí koně, z.s.  
Černí koně vznikli v roce 2008 s cílem pomoci handicapovaným prostřednictvím volnočasových aktivt se zapojit do společnosti, v současnosti organizují cyklistické závody pro handicapované, provozují bezplatnou půjčovnu speciálních kol a šíří osvětu mezi dětmi, hlavně na základních školách. Nyní se zaměřují na děti s tělesným postižením a jsou jediní výrobci speciálních kol pro děti v evropě.

Černí koně, z.s.     |     Cyrilovská 48, 250 90 Nové Jirny     |     info@cernikone.cz